موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ او

متن آهنگ او

گل گل گل شکفت و من بلبل بی نوا شدم
غل غل غل همی زنم، در چمنش ز وق وقی

هی هی هی شب غمان، می بردم به طور او
خم خم خم کمند او می کشدم که عاشقی

هو هو هو همی رسد، از سوی کبریای حق
دل دل دل که دل مده، جانب این مدق دقی

دم دم دم همی دهد چون دهلم هوای او
نی نی نی به دف زند کاتش عشق مطلقی

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود
ناشر :روزبه نعمت الهیکد کتابخانه ملی:  ۱۴۵۴۷

آخرین آهنگ های روزبه نعمت الهی

https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/9f1622fc-3f68-4938-92ee-8ee71b9707d3.jpg

اگه به من بود

۰۳:۰۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/064a35ae-d563-485b-a1cb-f69801781751.jpg

نفس جان

۰۳:۰۶
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/db62961e-db67-429a-9c82-f849f46b7620.jpg

چمدون

۰۳:۲۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/cac3ca71-a772-4d7b-be7d-55cd6e485b71.jpg

پس اینم از این

۰۳:۲۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/94253928-ae13-4537-90e3-2c45b98f8531.jpg

حال خوش

۰۲:۵۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/875691a9-8172-4600-b866-6d18cca45015.jpg

زخمی از عشق

۰۴:۵۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/56044f30-ee29-4bd6-af00-ce2dee7bef66.jpg

مونالیزا

۰۲:۴۱
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/track/cover/25886b41-d649-48a0-8df8-8c295afb8872.jpg

آدما بعد تو

۰۳:۴۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://beeptunes.salamcinama.ir/album/cover/59cc9ae4-f7ba-41f2-85f6-b7414308df22.jpg

مشهورم

۰۳:۴۹
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...