موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ جنون

دانلود آهنگ جنون

اثری از: محمد معتمدی
از آلبوم: سرمست

متن آهنگ جنون

بسوزانیم سودا و جنون را
بر آشامیم هر دم موج خون را
حریف دوزخ آشامان مستیم
که بشکافند سقف سبزگون را
درون خانه دل او ببیند
ستون این جهان بی ستون را
که سرگردان بدین سرهاست گر نه
سکون بودی جهان بی سکون را
چنان اندر صفات حق فرو رو
که برنایی نبینی این برون را
چو گردد مست حد بر وی برانیم
که از حد برد تزویر و فسون را
چنانش بیخود و سرمست سازیم
که چون آید نداند راه چون را

مجموعه تصاویر آلبوم
رایگاندانلود

آخرین آهنگ های محمد معتمدی

https://cdn.beeptunes.com/album/cover/f80a4b86-f2ad-4f98-844a-22d08b318f68.jpg

پروا

۰۲:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/014623ea-1490-4c25-99eb-f66b5413b9b2.jpg

هزار آرزو

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/17f15762-486d-436b-a7c8-482a38d88337.jpg

چله نشین

۰۲:۰۲
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/21a196d8-6655-4d49-9589-30291c764965.jpg

تمام خاطرات من

۰۴:۰۴
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/67405798-7aa5-4603-9a7c-b5fcb429ba6a.jpg

دستم را بگیر

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/fb884031-9303-4f42-965f-f80b0b9e1650.jpg

پناه آخر

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/03e5fe4f-cc02-4803-abfe-b57e28ef4b9d.jpg

کاشکی

۰۵:۰۵
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/album/cover/96c3a718-15dd-4c01-acd3-c3ef42879b0a.jpg

ملکاوان

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
https://cdn.beeptunes.com/track/cover/31229a94-5b4e-418e-9159-1556fb20b038.jpg

آفرینش

۰۳:۰۳
دانلود رایگاندانلود رایگان
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...