موسیقی کودک
موسیقی کودک
آهنگ آوازه خوان

دانلود آهنگ آوازه خوان

اثری از: گروه چارتار

متن آهنگ آوازه خوان

رهایی تا پَر کشیدن، جز پیوندت ندارم
من رویایی رهاتر، از لبخندت ندارم
تا کِی قفس و غم و دلسردی
منو عادت شبگردی، تو بگو
آوازه خوانی را، این سعیِ فانی را
در کوچه ات هر شب برپا کردم
شاید فقط شاید، قلبت به رحم آید
اما چه بی مرهم برمیگردم
به سمتِ دردم
این شعرِ بی سر با ماهِ من از شب
حرفی نزن، در گوشِ او نگو
باری دگر تر شد چشمانِ من
آوازه خوانی را، این سعیِ فانی را
در کوچه ات هر شب برپا کردم
شاید فقط شاید، قلبت به رحم آید
اما چه بی مرهم برمیگردم
به سمتِ دردم

آوازه خوان

1- آوازه خوان

۰۴:۰۰
دانلود رایگاندانلود رایگان