موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ زنبورک

دیون دیون صدا میاد صدای زنبورک میاد
خوب گوشاتونو تیز کنین آروم و نم نمک میاد
داره شیطونک میاد یه گوله ی نمک میاد
راه میره و قر میریزه تمبک بی کلک میاد
داره بارون میباره؟ وای نه صدای تار میاد
هر قدمی برمیداره بوی گل و بهار میاد
این کیه اسمش چیه؟ میگن رباب
خیلی معروفه و حتما دیدینش توی کتاب
این کیه صداش میاد اینقده با ادا میاد
ناز و کشدار داره کمونچه ی بلا میاد
ولی تنها نمیاد با دوست جون جونیش میاد
اسم دوستش قیچکِ ببین چه با قمیش میاد
حالا قانون میرسه چه شاد و خندون میرسه
وقتی آواز میخونه انار دون دون میرسه
عود آقا میرسه خوش قد و بالا میرسه
هی براش دست بزنین خوشگل سازها میرسه
این کیه داره میاد چه خوش تیپ و چه با کلاس
آره گیتارِ و مهمون، مهمونم دوست شماست
اسمشون مثل خودشون با نمکه
آخه آوازشونم برای بچه ها تکه
دیون دیون صدا میاد صدای زنبورک میاد
خوب گوشاتونو تیز کنین آروم و نم نمک میاد
زیر و بم قشنگ دارن صداهای رنگارنگ دارن
آره نم نمک میاد گروه زنبورک میاد

مجموعه تصاویر آلبوم
تنها با خرید آلبوم
ناشر :موسسه ترنم دلنوازان زنبورککد کتابخانه ملی:  ۳۲۵۲۸و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...