موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ خانواده

یه خونه ی صمیمی یه زندگی ساده
خوش باشیم و بخندیم همراه خانواده
پیچیده توی ایوون عطر گلای زنبق
بابا داره با شادی به در میکوبه تق تق
از بوی مهربونی پر شده خونه ی ما
یه نون داغ سنگک تو دست گرم بابا
پرده گل منگلی با قل قل سماور
یه روز خیلی شیرین با چای گرم مادر
یه سفره صمیمی یه زندگی ساده
خوش باشیم و بخندیم تو جمع خانوادهمجموعه تصاویر آلبوم
تنها با خرید آلبوم
ناشر :موسسه ترنم دلنوازان زنبورککد کتابخانه ملی:  ۳۲۵۲۸و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...