موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ خورشید خانم

خورشید خانم پاشو پاشو بیدار شو
کالسکه ی قاصدکو سوار شو
تاج حریرتو بذار رو سرت
پروانه ها رو بنشون روپرت
بذار که بارون رو چشات بشینه
از رو موهات هزار تا گل بچینه
دروازه ی آسمونو وا کنین
کلید صبح و زودی پیدا کنین
خورشید خانوم از راه دور اومده
با صد بغل از گل و نور اومده
آی بچه ها مهمون اومد بیدار شین
کالسکه ی قاصدک و سوار شین
خورشید میخواد بازی کنه با شما
چشم بذارید قایم بشید بچه ها
قایم باشک با خورشید و با ابرا
شما بگین خورشید خانم رفت کجا
لی لی و قایم باشک وکلاغ پر
سیاهی و بدی وزشتیا پر
بیاین با هم خورشیدو پیدا کنیم
یواش نگاه به پشت ابرا کنیم
ازپشت ابرا داره باز دوباره
مدادای رنگیشو برمیداره
صورتی وسبزو سفید وآبی
رنگین کمون وقتشه باز بتابی
کنار هم خورشید و رنگین کمون
وای که چقدر قشنگ شده آسمون

مجموعه تصاویر آلبوم
تنها با خرید آلبوم
ناشر :موسسه ترنم دلنوازان زنبورککد کتابخانه ملی:  ۳۲۵۲۸و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...