موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ بادبادک

بالا بالا بالاتر بادبادک رنگارنگ
سلام بده به ابرا ستاره های قشنگ
مراقب خودت باش زخمی نشی یا پاره
گیر نکنی به آنتن بادبادکم دوباره
یه روز می شی بال من با هم میشیم همسفر
پر می کشیم تا خورشید بازم می ریم بالاتر
سر می خوریم رو ابرا رو پل رنگین کمون
اون وقت می شیم دوتایی بچه های آسمون

مجموعه تصاویر آلبوم
تنها با خرید آلبوم
ناشر :موسسه ترنم دلنوازان زنبورککد کتابخانه ملی:  ۳۲۵۲۸و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...