موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ معلم

صدای کفش پاش میاد / داره یواش یواش میاد
تا میرسه توی کلاس / شور و نشاط باهاش میاد
سلام میده با خنده / به تو به اون به بنده
مبصر که میگه برپا / میگه جونم بفرما
درس میده با سواد بشیم / لطیفه میگه شاد بشیم
آشتی داده با بچه ها درس و کلاس و میز و
شاگرداشیم دوسش داریم معلم عزیز و
خوش اخلاق و تمیز و خوش لباسه
خودش گل سر سبد کلاسه
تموم درساش مثل قند شیرینه
دفترامون پر از صد آفرینه

مجموعه تصاویر آلبوم
تنها با خرید آلبوم
ناشر :موسسه ترنم دلنوازان زنبورککد کتابخانه ملی:  ۳۲۵۲۸و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...