موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ سمنو

سمنو آی سمنو
مال هفت سین سمنو
مال پای هفت سین سمنو
سمنو بی قند شیرینه
یکی از اون هفت تا سینه
که دور سفره میشینه
یکی از هفت سینِ سمنو
پنج زار سمنو بده به من
بی خودی اینقدر داد نزن
این کمه بازم بده
کم فروشی خیلی بده
آقا دادی تو پنج زار
سر به سرم خیلی نذار
آقا جونم بدت نیاد
بهت دادم خیلی زیاد
سمنو آی سمنو
مال هفت سین سمنو
مال پای هفت سین سمنو

مجموعه تصاویر آلبوم
تنها با خرید آلبوم
ناشر :موسسه ترنم دلنوازان زنبورککد کتابخانه ملی:  ۳۲۵۲۸و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...