موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ انار

انار دونه دونه توی پیاله
یلدا بلند ترین شب تو کل سال
ازگیل و هندوونه فندق و پسته
مادر بزرگ چارقد حنایی بسته
جمع میشیم و خوشحالیم با خانواده
خوراکیهای یلدا خیلی زیاده
تو آسمون پیچیده بوی زمستون
با جشن یلدا میریم سوی زمستون
انار دونه دونه توی پیاله
یلدا بلند ترین شب تو کل سال

مجموعه تصاویر آلبوم
تنها با خرید آلبوم
ناشر :موسسه ترنم دلنوازان زنبورککد کتابخانه ملی:  ۳۲۵۲۸و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...