موسیقی کودک
موسیقی کودک

متن آهنگ چراغ بهاری

من و مامان و بابا نشسته ایم تو ماشین
دست و پامونو بسته این ترافیک سنگین
مامان بزرگ میدونم خریدی از بازارچه
سبزه و تنگ ماهی گذاشته ای تو طاقچه
مامان بزرگ خوبم خونه رو رنگی کردی
امسال و عیدمونو پر از قشنگی کردی
آهای چراغ قرمز چشماتو باز کن ببین
بهار ِ دنیا سبز ِ توهم به سبزی بشین

مجموعه تصاویر آلبوم
تنها با خرید آلبوم
ناشر :موسسه ترنم دلنوازان زنبورککد کتابخانه ملی:  ۳۲۵۲۸و
    شما در حال گوش دادن به رادیو بیپ تونز هستید ...